Loading

Quy mô & Kích thước sảnh

Thông số
Dài (m)
Rộng (m)
Cao (m)
Diện tích (m2)
Led (m)
Sân khấu (m)
Bàn tiệc 1.6 m
Bàn tiệc 1.4m
Số lượng khách

Bắt đầu chuẩn bị cho buổi tiệc đạt chất lượng, hiệu quả nhất của bạn